Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ποιο είναι το Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» και ποιος ο σκοπός του;

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να :

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο των δυνητικών δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, και οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος αναλύονται στη σχετική πρόσκληση από τον Φορέα Υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρούσας και με κάθε επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis, όπως ισχύει).

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Ι : «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
 
Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2022
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Κοινή Υπουργική Απόφαση:
 

https://greece20.gov.gr/

Για υποβολή αίτησης:

https://digitalsme.gov.gr/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top