Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ποιο είναι το Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» και ποιος ο σκοπός του;

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο των δυνητικών δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, και οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος αναλύονται στη σχετική πρόσκληση από τον Φορέα Υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρούσας και με κάθε επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του κανονισμού 1407/2013 (De Minimis, όπως ισχύει).

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2022
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Κοινή Υπουργική Απόφαση:
 

https://greece20.gov.gr/

Για υποβολή αίτησης:

https://digitalsme.gov.gr/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top