Συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης για εταιρείες

Στην Arkotech με τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης για επιχειρήσεις στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικής, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες των πελατών μας. Ανεξαρτήτως το μέγεθος τις επιχείρησής σας μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής μέσα από συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης.

Τύποι συμβολαίου υποστήριξης

Τηλεφωνικά

Ο ταχύτερος και καλύτερος τρόπος επίλυσης προβλημάτων μικρής κλίμακας. Ύστερα από επικοινωνία με την γραμματεία γίνεται η σύνδεση με τον αντίστοιχο τεχνικό που παρακολουθεί το αντίστοιχο κομμάτι της εταιρείας σας, με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε φορά από την αρχή το πρόβλημά σας.

Απομακρυσμένα

Εξασφαλίζει την υποστήριξή σας, δίχως την αναγκαία παρουσία του τεχνικού στο χώρο σας. Με την βοήθεια λογισμικού και την ύπαρξη γραμμής Ιnternet ο τεχνικός συνδέεται στον υπολογιστή ή laptop σας και σας βοηθάει να λύσετε το πρόβλημά σας.

Στην έδρα σας

Η υποστήριξη στην έδρα σας απαιτείται όταν η φύση του προβλήματος κάνει απαραίτητη την παρουσία του τεχνικού στον χώρο σας, όπως για προβλήματα hardware ή καλωδίωσης.

Website

 Ύστερα από επικοινωνία με την γραμματεία γίνεται η σύνδεση με τον αντίστοιχο τεχνικό που παρακολουθεί το αντίστοιχο κομμάτι της εταιρείας σας, με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάθε φορά από την αρχή το πρόβλημά σας.

Εμπορολογιστικά προγράμματα

Παρέχουμε στην εταιρία σας τα πιο αξιόπιστα εμπορολογιστικά προγράμματα μαζί με πολλές λύσεις ανάπτυξης και διευκόλυνσης της εργασίας σας.

Scroll to Top